Březen 2010

moje pěšina

6. března 2010 v 19:21 | aine |  Poezie
moje pěšina

myslím na všechny zmařené životy
na květiny které jsem mohla dostat
i na ty popelavé křoviny
v které už můžu jen doufat

spíš pěšina než cesta
teď leží přede mnou
do dálky se táhne
vábí náručí loudavou

ta pěšina vede z města
krajinou však ubohou
ale co je proti vězení
kde bachař je mou hlavou

zbytečné je ohlížet se zpátky
tam pusto je a prázdno
stačí cestou sbírat zátky
a udělá se jasno

deru se houštím
krvavý šrám zdobí mou tvář
a šaty strhané - jen zbytečnost
nechci je
(ani svatozář)

myslím na všechny zmařené životy
na květiny které jsem mohla dostat
i na ty popelavé křoviny
v které už můžu jen doufat

co asi dělají zneuznané květiny
kde je konec temným křovinám
a co ostatní pěšiny
které slouží vám?

vy ztrápení

6. března 2010 v 14:10 | aine |  Poezie
vy ztrápení
sedíce u kulatého stolu
s hlavou skloněnou

doufáte ve své umění
doufáte zbavit se bolu
s hlavou zatměnou

vy ztrápení
bez rohů a hranic
letíte do neznáma

lítáte v kruhu